1. Definicje

Bon upominkowy, zwany dalej Bonem – bon na określony zabieg/i lub na określoną kwotę nabywany przez Klienta Gabinetu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną.

Gabinet – placówka Derma Lux Clinic.

2. Bony upoważniają do skorzystania z usług zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Gabinetu, bądź osobiście w Gabinecie.

4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.

5. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona do 6 miesięcy (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).

6. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

7. W przypadku, gdy wartość usługi  jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.

8. W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.

9. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

10. Bon nie może być wykorzystany na usługi medycyny estetycznej wykonywane prze lekarza, a także usługi takie jak laser medyczny oraz makijaż permanentny.

11. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Gabinecie.

12. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.

13. Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w Gabinecie, w którym został nabyty.

14. Bon może być wykorzystany do zapłaty za  usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

15. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie bonu.

16. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Gabinetu.

17. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Bonu, Zamawiający i Obdarowany oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią i akceptują ją w całości.