Informacje
  • Cena: 130 zł

  • Czas trwania: 1 h

Opis
  • 3 masaże 360zł/120 zł masaż
  • 5 masaży 500zł/100 zł masaż